Marek Michalak 03.04.2019 09:46

Wydział Budżetu i Finansów

­

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro

tel.22 738 14 04

e-mail: finanse@powiat.pruszkow.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek            8.00 - 18.00

wtorek - czwartek    8.00 - 16.00

piątek                      8.00 - 14.00

Kierownictwo:

Izabella Jabłońska-Makowska - p.o. Naczelnika Wydziału 

Marek Michalak  - p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału

 

Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:

 • przygotowywanie materiałów dla Zarządu w tym: opracowanie projektu budżetu, opracowanie projektów uchwał zmieniających budżet,
 • przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu, analiz ekonomicznych i prognostyczno-finansowych, prowadzenie rachunkowości,
 • nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie prawidłowego wykonywania budżetu,
 • prowadzenie rachuby płac,
 • ewidencja umów,
 • obsługa kasowa i finansowo-księgowa starostwa,
 • sprawozdawczość finansowo-księgowa,
 • współdziałanie z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Regionalną Izbą Obrachunkową, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie oraz bankami.

 

Użytkowanie wieczyste:

 • termin dokonania wpłat do dnia 31 marca każdego roku bez wezwania,
 • naliczanie opłat: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, nr tel. 22 738 15 77,
 • informacje o wysokości opłat, należnych odsetek za zwłokę oraz wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu można uzyskać pod nr tel.: 22 738 14 23
  lub 22 738 14 25.

 

Depozyty:

Informacje dotyczące depozytów można uzyskać pod nr tel. 22 738 14 28.

 

Numery kont bankowych (Bank Pekao SA):

 • rachunek dochodów: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878
 • rachunek wydatków: 67 1240 6074 1111 0010 7607 7462
 • Rachunek Organu: 35 1240 6074 1111 0010 7607 7068
 • dochody Skarbu Państwa (opłaty za użytkowanie wieczyste): 15 1240 5918 1111 0000 4911 5411
 • rachunek sum depozytowych: 34 1240 5918 1111 0000  4909 7124

 

 

KASA STAROSTWA POWIATOWEGO W PRUSZKOWIE

CZYNNA JEST:

w poniedziałki i środy w godz. 8.00-18.00

we wtorki, czwartki w godz. 8.00-16.00

w piątki w godz. 8.00 - 14.00

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Wydział Budżetu i Finansów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Michalak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2019 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.04.2021 11:44 Edycja dokumentu (Marek Michalak)
04.09.2019 12:13 Edycja dokumentu (Marek Michalak)
03.09.2019 12:05 Edycja dokumentu (Marek Michalak)
06.05.2019 11:19 Edycja dokumentu (Marek Michalak)
11.04.2019 12:00 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
03.04.2019 09:56 Edycja dokumentu (Marek Michalak)
03.04.2019 09:51 Edycja dokumentu (Marek Michalak)
03.04.2019 09:46 Utworzenie dokumentu. (Marek Michalak)