Zbigniew Jurkowski 24.04.2019 15:52

ZOZ

­

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

ADRES:
ul. Armii Krajowej 2/4,  05-800 Pruszkow

tel. 22 758 60 54/55,   fax 22 728 71 38
 
REGON: 000310290 ,    NIP: 5341949570,   Numer KRS: 0000176316


Dyrektor: Robert Krawczyk


Zobacz stronę:  http://www.szpitalnawrzesinie.pl/


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (SP ZZOZ) działa na podstawie:

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z pózn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z pózn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.),
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z pózn. zm.),
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.),
Statutu SP ZZOZ,
Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZOZ
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Zbigniew Jurkowski
Informację wytworzył:Joanna Hajdukiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.04.2019 15:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.05.2021 11:51 Edycja dokumentu (Bartosz Cegłowski)
04.03.2021 13:49 Edycja dokumentu (Łukasz Kamiński)
16.01.2020 10:23 Edycja dokumentu (Maciej Przygoda)
14.05.2019 12:46 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
24.04.2019 16:01 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
24.04.2019 15:55 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
24.04.2019 15:52 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Jurkowski)