Maciej Przygoda 28.11.2019 12:43

pojazdy

­

POJAZDY USUNIĘTE Z DRÓG POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

 

24 listopada 2020 r. Rada Powiatu Pruszkowskiego podjęła uchwałę Nr XXV.202.2020  w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku wydania dyspozycji odstąpienia od usunięcia pojazdu, zmieniającą dotychczas obowiązujące maksymalne stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Właściciele lub osoby przez nich upoważnione, mogą odebrać pojazd usunięty z dróg powiatu pruszkowskiego z parkingu depozytowego zlokalizowanego w Jawczycach przy ul. Poznańskiej 52, 05-850 Ożarów Mazowiecki, po uprzednim uiszczeniu opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdu, zgodnie ze stawkami opłat wg taryfikatora stanowiącego załącznik  do ww. uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego (plik do pobrania poniżej).

Wydanie pojazdu z parkingu osobie uprawnionej następuje po sprawdzeniu niezbędnych do wydania pojazdu dokumentów :

  • dowodu rejestracyjnego,
  • tytułu prawnego do pojazdu (pojazd wydawany jest wyłącznie właścicielowi pojazdu lub osobie upoważnionej)
  • dokumentu potwierdzającego tożsamość właściciela  lub osoby uprawnionej do odbioru pojazdu,
  • dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie (potwierdzenie płatności)
  • w wymaganych przypadkach zezwolenia na odbiór pojazdu wydanego przez właściwy organ.

Opłatę należy wnieść na konto bankowe powiatu pruszkowskiego nr:

42 1240 5918 1111 0000 4908 0878

W tytule przelewu należy podać: holowanie – marka i typ pojazdu, nr rejestracyjny, imię
i nazwisko właściciela pojazdu.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:pojazdy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maciej Przygoda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2019 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.01.2021 14:50 Edycja dokumentu (Łukasz Kamiński)
07.01.2021 14:49 Dodano załącznik "uchwała nr XXV.202.2020" (Łukasz Kamiński)
07.01.2021 14:49 Usunięto załącznik uchwała nr XIV.118.2019 wysokości opłat - pojazdy 2020 r.(1).pdf (Łukasz Kamiński)
16.01.2020 10:39 Dodano załącznik "uchwała nr XIV.118.2019 wysokości opłat - pojazdy 2020 r.(1).pdf" (Maciej Przygoda)
16.01.2020 10:39 Edycja dokumentu (Maciej Przygoda)
14.01.2020 10:46 Usunięto załącznik uchwała nr XIV.117.2019 zmieniająca wysokości opłat - pojazdy 2019 r..pdf (Edyta Kowalczyk)
28.11.2019 12:43 Utworzenie dokumentu. (Maciej Przygoda)