Sylwia Krawczyk 06.05.2019 12:01

pomoc dla przedsiębiorców

­

INFORMACJA O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY

 

 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dalej: „ustawa przekształceniowa” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.), przedsiębiorca będący właścicielem gruntu podlegającego przekształceniu staje się beneficjentem pomocy publicznej.

 

Stosownie do art. 7 ust. 6 w zw. z art. 14 ustawy przekształceniowej, ustalenie 20 rocznych opłat przekształceniowych, stanowi pomoc publiczną de minimis i wymaga ustalenia wartości tej pomocy, którą stanowi różnica pomiędzy wartością rynkową udziału w gruncie, a sumą opłat przekształceniowych.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 6a ustawy przekształceniowej, właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.), może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia (tj. do 31 marca 2019 roku), złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 99 lat przy zastosowaniu 1% stawki opłaty za użytkowanie wieczyste, 50 lat przy zastosowaniu 2% stawki opłaty za użytkowanie wieczyste lub przez okres 33 lat przy zastosowaniu 3% stawki opłaty za użytkowanie wieczyste.
W takim wypadku, przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania (tryb niepomocowy).

 

Szczegółowe informacje w sprawie pomocy publicznej de minimis, dotyczące ustawy przekształceniowej znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta: https://uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3563 .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać podczas kontaktu telefonicznego z pracownikiem Starostwa pod numerem telefonu:  (0-22) 738-15-77,  (0-22) 738-15-97  lub  (0-22) 738-15-94

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc do minimis został zamieszczony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1543)).

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:pomoc dla przedsiębiorców
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sylwia Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2019 12:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.05.2019 12:02 Dodano załącznik "W1 Oswiadczenie_dla_przedsiebiorcy_tryb niepomocowy.docx" (Sylwia Krawczyk)
06.05.2019 12:02 Dodano załącznik "W2 Oswiadczenie_dla_przedsiebiorcy_tryb pomocowy.docx" (Sylwia Krawczyk)