Kamila Sikorska 22.01.2019 12:34

Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

­

Zgłoszenie projektu robót geologicznych

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze ustawy nie stosuje się do wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi, poza obszarami górniczymi.

Podstawa prawna:

 • art. 85 ust. 2 oraz art. 161 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 2 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie projektu robót geologicznych;
 • dwa egzemplarze projektu robót geologicznych;
 • pełnomocnictwo;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa:

 • zgłoszenie projektu robót geologicznych bez opłat;
 • 17 zł za złożenie pełnomocnictwa.

Miejsce składania dokumentów:

 • osobiście na kancelarię Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek i środa 800-1800; wtorek i czwartek 800-1600; piątek 800-1400;
 • za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Do wykonywania robót geologicznych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych, starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.


 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Kamila Sikorska
Informację wytworzył:Kamila Sikorska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.01.2019 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.04.2021 11:40 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
30.04.2021 11:35 Dodano załącznik "wniosek zgłoszenie projektu robót geologicznych.doc" (Kamila Sikorska)
30.04.2021 11:34 Usunięto załącznik Zgłoszenie projektu robót geologicznych (Kamila Sikorska)
30.04.2021 11:34 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
09.03.2020 10:39 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
09.03.2020 10:38 Dodano załącznik "Zgłoszenie projektu robót geologicznych" (Kamila Sikorska)
09.03.2020 10:37 Usunięto załącznik Wniosek zgłoszenie projektu robót geologicznych (Kamila Sikorska)
06.03.2020 15:05 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
06.05.2019 15:49 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
06.05.2019 15:35 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
06.05.2019 15:32 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
25.04.2019 14:23 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
28.03.2019 15:02 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
22.01.2019 12:44 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
22.01.2019 12:34 Utworzenie dokumentu. (Kamila Sikorska)