Instrukcja użytkowania

­

Instrukcja obsługi biuletynu informacji publicznej (BIP)

1. Podstawowe informacje dotyczące BIP

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198), która określa zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych.
Celem ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych, w postaci urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletyn Informacji Publicznej.

W rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr 10, poz. 68) określone zostały między innymi szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.
Zgodnie z nim Podmiotowa Strona BIP zawiera:

1)  logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
2)  adres redakcji strony głównej BIP;
3)  imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;
4)  instrukcję korzystania z BIP;
5)  spis podmiotów;
6)  menu przedmiotowe;
7)  informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;
8)  moduł wyszukujący.

2. Obsługa BIP

Strona podmiotowa BIP, na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi przepisami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas kategorię informacji, a następnie, po jej rozwinięciu, na jej podkategorię. Lista rozwijalna tzw. "drzewko" dostepna jest z lewej strony w menu podmiotowym.
W środkowej cześci znajduje sie opis i ewentualne załaczniki.

Biuletyn zawiera elementy określone w rozporządzeniu , jak i elementy dodatkowe:

1) „Menu Przedmiotowe”  oraz "Menu Informacyjne"– znajduje się po prawej stronie. Zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP przez dany podmiot takie jak Elektroniczna Skrzynka Podawcza, Rodo, e-urząd oraz informacje dodatkowe;

2) „Redakcja” - kategoria znajdująca się w prawej części w menu informacyjnym. Zawiera wszelkie dane dotyczące osoby redagujących podmiotową stronę BIP. Zadaniem Redaktora  jest przekazanie wybranych informacji o obsługiwanym przez siebie podmiocie do zamieszczenia na SGBIP ministerstwa, a także dbanie o ich aktualność na stronie głównej Biuletynu. Przekazywanie to odbywa się poprzez formularz dodania podmiotu, aktualizacji jego danych lub przesunięcia danych podmiotu do archiwum.;

3) „Instrukcja obsługi” – kategoria znajdująca się w prawej części menu  informacyjnego. Umożliwia  zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu;

4) „Liczba odwiedzin” – informacja w prawy dolnym rogu ekranu i określa liczbę wyświetleń podmiotowej strony BIP (liczbę wejść na stronę), od dnia uruchomienia strony;

5) „Moduł wyszukujący” – funkcja znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu danego słowa lub frazy wyświetlą się wszystkie opublikowane w BIP artykuły zawierające interesujące nas słowo lub frazę);

6) „Rejestr zmian dokumentu” – znajduje się poniżej każdego wyświetlonej artykułu i określa hiostorię zmian - datę, tytuł i osobe.


„Rozwijalne menu” – opcja ta umożliwia na zorientowanie się w jakiej kategorii i podstronie aktualnie się znajdujemy. Po kliknięciu na daną kategorię i dalej podstronę, u góry ekranu wyświetla się hierarchicznie uszeregowane menu rejestrujące kolejne kroki, a więc lokalizację danej podstrony.

„Odnośnik do strony głównej BIP” – logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony podmiotowej BIP umożliwiający przejście na stronę główna BIP (www.bip.gov.pl) poprze klikniecie w logo.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.