Koordynator ds. dostępności

­

Koordynator do spraw dostępności w starostwie Powiatowym w Pruszkowie

 

Michał Landowski – Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Link do - ZARZĄDZENIE NR 22/2020 STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO z dnia 22 maja 2020 r.  w sprawie powołania Koordynatora i Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

 

Kontakt:

Michał Landowski

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
tel. 22  738 15 55
E-mail: dostepnosc@powiat.pruszkow.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1)    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez starostwo;

2)    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3)    monitorowanie działań w zakresie zapewnienia dostępności osobom z szczególnymi potrzebami;
4)    kierowanie pracami Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw dostępności;
5)    przedstawianie Staroście Pruszkowskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Link do deklaracji dostępności: Deklaracja Dostępności

Załączniki