Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2021 17:17 ZP.272.42.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej naprawczej budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej 2 oraz wykonanie projektu zamiennego i pełnienie nadzoru autorskiego,
26.01.2021 15:13 ZP.272.20.2020 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego
21.01.2021 14:58 ZP.272.40.2020 Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3101W i 3103W ul. Platanowej, gmina Nadarzyn
21.01.2021 14:38 ZP.272.38.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Józefowskiej od wschodniej granicy działki nr 48 we wsi Krosna do posesji nr 15 we wsi Koszajec – etap II.
20.01.2021 09:35 ZP.272.22.2020 Wykonanie wycinki, nasadzeń, pielęgnacji oraz karczowania drzew i krzewów oraz utrzymanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pruszkowskiego
14.01.2021 09:40 ZP.272.27.2020 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
14.01.2021 09:24 ZP.272.33.2020 Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
12.01.2021 11:08 ZP.272.28.2020 Wykonanie konserwacji rowów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego
12.01.2021 10:51 ZP.272.30.2020 Wykonanie napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
12.01.2021 10:27 ZP.272.29.2020 Wykonanie remontu poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego poprzez ścinanie i uzupełnianie
08.01.2021 10:38 ZP.272.36.2020 Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie - wykonanie dokumentacji
30.12.2020 16:31 ZP.272.39.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej naprawczej budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej 2 oraz wykonanie projektu zamiennego i pełnienie nadzoru autorskiego
23.12.2020 10:19 ZP.272.31.2020 Wykonanie konserwacji i czyszczenia kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego
21.12.2020 16:25 ZP.272.26.2020 Konserwacja wraz z usuwaniem zaistniałych awarii sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego w 2021 r.
17.12.2020 09:04 ZP.272.37.2020 unieważnienie Zakup i dostawa fabrycznie nowych laptopów
02.12.2020 14:43 ZP.272.32.2020 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych- nakladki
30.11.2020 14:56 Zp.272.21.2020 unieważnienie Wykonanie dokumentacji projektowej naprawczej budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej 2 oraz wykonanie projektu zamiennego i pełnienie nadzoru autorskiego
23.11.2020 16:48 ZP.272.35.2020 unieważnienie Zakup używanych laptopów klasy A
19.11.2020 15:19 ZP.272.24.2020 Dostawa energii elektrycznej w 2021 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego,
16.11.2020 10:39 ZP.272.25.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Józefowskiej od wschodniej granicy działki nr 48 we wsi Krosna do posesji nr 15 we wsi Koszajec – etap I.
13.11.2020 13:17 ZP.272.14.2020 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w sezonie 2020/2021
10.11.2020 11:36 ZP.272.23.2020 unieważnienie Przebudowa obiektów inżynieryjnych - wzmocnienie konstrukcji oporowych przy przyczółkach mostu rz. Utrata w ciągu drogi nr 3142W - ul. Prusa w Pruszkowie.
20.10.2020 16:15 ZP.272.19.2020 Przebudowa obiektów inżynieryjnych - wzmocnienie konstrukcji mostu na kanale pomiędzy stawami w ciągu drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowska w Raszynie
15.10.2020 14:30 ZP.272.15.2020 Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu pruszkowskiego na podstawie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz demontaż pojazdów, dla których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu.
08.10.2020 15:58 ZP.272.16.2020 Budowa hali praktyk szkolnych z zapleczem dydaktycznym i szatniowo-sanitarnym przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
27.08.2020 15:57 ZP.272.17.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY wymiana kotła w kotłowni obsługującej budynki Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie,
04.08.2020 10:48 ZP.272.11.2020 Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki”
31.07.2020 15:04 ZP.272.5.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3107W- ul. Komorowskiej z drogą gminną ul. Pogodną w Pruszkowie
30.07.2020 09:50 ZP.272.13.2020 Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Pruszkowie oraz remontu konstrukcji szkieletowej dachu hali.
09.07.2020 15:23 ZP.272.12.2020 Wykonanie i konserwacja oznakowania pionowego na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.

1 2 3 następna