Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2020 12:10 ZP.272.10.2020 Projektowanie dróg powiatowych (2 części)
05.06.2020 10:13 ZP.272.9.2020 Wykonanie koszenia traw i chwastów w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego – bieżące utrzymanie
25.05.2020 17:35 ZP.272.8.2020 Sprzątanie nawierzchni dróg wraz z usuwaniem odpadów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
14.05.2020 15:05 ZP.272.7.2020 Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3106W stanowiącej ul. Warszawską w Nadarzynie
07.04.2020 12:35 ZP.272.2.2020 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W w miejscowości Czubin wraz z budową mostu.
11.03.2020 13:53 ZP.272.22.2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Pruszków ul. Wapienna”
28.02.2020 12:43 ZP.272.45.2019 Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna.
20.02.2020 15:47 ZP.272.1.2020 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W- ul. Solidarności w Parzniewie
27.01.2020 16:25 ZP.272.52.2019 Obsługa prawna Powiatu Pruszkowskiego,
30.12.2019 08:55 ZP.272.41.2019 Dzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych.
19.12.2019 15:35 ZP.272.47.2019 unieważnienie Obsługa prawna Powiatu Pruszkowskiego
17.12.2019 14:37 ZP.272.46.2019 Zakup tabletów wraz z osprzętem dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
13.12.2019 14:06 ZP.272.38.2019 Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.
12.12.2019 16:57 ZP.272.40.2019 Dostawa monitorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
10.12.2019 16:17 ZP.272.39.2019 Wykonanie remontu poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego poprzez ścinanie i uzupełnianie
03.12.2019 15:30 ZP.272.35.2019 Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
28.11.2019 15:50 ZP.272.37.2019 Dostawa energii elektrycznej w 2020 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego
26.11.2019 09:12 ZP.272.44.2019 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki
20.11.2019 14:22 ZP.272.42.2019 Zimowe utrzymanie chodników na terenie Miasta Pruszkowa i Gminy Michałowice w sezonie 2019/2020
18.11.2019 17:41 ZP.272.43.2019 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki
06.11.2019 10:40 ZP.272.34.2019 Wykonanie konserwacji i czyszczenia kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.
06.11.2019 09:12 ZP.272.36.2019 Wykonanie konserwacji rowów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.
05.11.2019 13:25 ZP.272.16.2019 unieważnienie postępowania pn. Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna.
25.10.2019 13:39 ZP.272.26.2019 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w sezonie 2019/2020
21.10.2019 16:49 ZP.272.33.2019 Budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców w 4 lokalizacjach na terenie Powiatu Pruszkowskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”
17.10.2019 14:15 ZP.272.31.2019 Wykonanie napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
16.10.2019 09:07 ZP.272.32.2019 Konserwacja wraz z usuwaniem zaistniałych awarii sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego w 2020 r.
08.10.2019 15:03 ZP.272.27.2019 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W - ul. Gomulińskiego w Pruszkowie.
07.10.2019 11:22 ZP.272.29.2019 Wykonanie wycinki, nasadzeń, pielęgnacji oraz karczowania drzew i krzewów na terenie Powiatu Pruszkowskiego
01.10.2019 13:33 ZP.272.30.2019 Wykonanie konserwacji rowów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.

poprzednia 1 2 3 następna