Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.03.2021 09:07 ZP.272.20.2020 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego
17.03.2021 09:47 ZP.272.38.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Józefowskiej od wschodniej granicy działki nr 48 we wsi Krosna do posesji nr 15 we wsi Koszajec – etap II
09.03.2021 11:35 ZP.272.22.2020 Wykonanie wycinki, nasadzeń, pielęgnacji oraz karczowania drzew i krzewów oraz utrzymanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pruszkowskiego
04.03.2021 15:01 ZP.272.40.2020 Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3101W i 3103W ul. Platanowej, gmina Nadarzyn.
12.02.2021 09:04 ZP.272.42.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej naprawczej budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej 2 oraz wykonanie projektu zamiennego i pełnienie nadzoru autorskiego
12.02.2021 08:35 ZP.272.36.2020 Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie - wykonanie dokumentacji
04.02.2021 12:10 ZP.272.27.2020 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
02.02.2021 09:39 ZP.272.33.2020 Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
25.01.2021 11:57 ZP.272.31.2020 Wykonanie konserwacji i czyszczenia kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego
25.01.2021 09:45 ZP.272.30.2020 Wykonanie napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
25.01.2021 09:16 ZP.272.28.2020 Wykonanie konserwacji rowów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego
21.01.2021 13:32 ZP.272.29.2020 Wykonanie remontu poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego poprzez ścinanie i uzupełnianie
11.01.2021 16:14 ZP.272.24.2020 Dostawa energii elektrycznej w 2021 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego
05.01.2021 09:37 ZP.272.26.2020 Konserwacja wraz z usuwaniem zaistniałych awarii sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego w 2021 r.
31.12.2020 09:15 ZP.272.14.2020 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w sezonie 2020/2021
31.12.2020 09:10 ZP.272.39.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej naprawczej budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej 2 oraz wykonanie projektu zamiennego i pełnienie nadzoru autorskiego
28.12.2020 10:17 ZP.272.41.2020 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych - nakładki - konserwacja nawierzchni jezdni drogi nr 3103W w Krakowianach na odcinku 75 m od ul. Młynowej (za przystankiem autobusowym) w kierunku Młochowa, na długości 750 mb
17.12.2020 09:05 ZP.272.37.2020 Zakup i dostawa fabrycznie nowych laptopów
15.12.2020 14:24 ZP.272.32.2020 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki
02.12.2020 10:39 ZP.272.25.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Józefowskiej od wschodniej granicy działki nr 48 we wsi Krosna do posesji nr 15 we wsi Koszajec – etap I.
01.12.2020 11:22 ZP.272.21.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej naprawczej budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej 2 oraz wykonanie projektu zamiennego i pełnienie nadzoru autorskiego
26.11.2020 12:17 ZP.272.16.2020 Budowa hali praktyk szkolnych z zapleczem dydaktycznym i szatniowo – sanitarnym przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
26.11.2020 11:40 ZP.272.15.2020 Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu pruszkowskiego na podstawie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz demontaż pojazdów, dla których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu
23.11.2020 16:51 ZP.272.35.2020 Zakup używanych laptopów klasy A
10.11.2020 11:44 ZP.272.23.2020 Przebudowa obiektów inżynieryjnych - wzmocnienie konstrukcji oporowych przy przyczółkach mostu rz. Utrata w ciągu drogi nr 3142W - ul. Prusa w Pruszkowie.
03.11.2020 12:32 ZP.272.19.2020 Przebudowa obiektów inżynieryjnych - wzmocnienie konstrukcji mostu na kanale pomiędzy stawami w ciągu drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowska w Raszynie
28.09.2020 09:20 ZP.272.11.2020 Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki
21.09.2020 16:22 ZP.272.17.2020 Wymiana kotła w kotłowni obsługującej budynki Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie.
21.09.2020 15:33 ZP.272.18.2020 Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Pruszkowie oraz remontu konstrukcji szkieletowej dachu hali
24.08.2020 14:05 ZP.272.5.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3107W- ul. Komorowskiej z drogą gminną ul. Pogodną w Pruszkowie

1 2 3 następna