Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2020 15:13 ZP.272.12.2020 wykonanie i konserwacja oznakowania pionowego na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego
30.07.2020 14:24 ZP.272.10.2020 projektowanie dróg powiatowych 2 części
30.07.2020 11:29 ZP.272.13.2020 Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Pruszkowie oraz remontu konstrukcji szkieletowej dachu hali
25.06.2020 15:15 ZP.272.9.2020 Wykonanie koszenia traw i chwastów w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego – bieżące utrzymanie.
09.06.2020 15:55 ZP.272.7.2020 Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3106W stanowiącej ul. Warszawską w Nadarzynie.
05.06.2020 11:56 ZP.272.8.2020 Sprzątanie nawierzchni dróg wraz z usuwaniem odpadów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
30.04.2020 11:15 ZP.272.2.2020 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W w miejscowości Czubin wraz z budową mostu.
09.04.2020 10:41 ZP.272.45.2019 Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna.
31.03.2020 10:34 ZP.272.22.2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Pruszków ul. Wapienna”.
19.03.2020 11:42 ZP.272.1.2020 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W- ul. Solidarności w Parzniewie.
11.02.2020 13:05 ZP.272.41.2019 Dzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych.
03.02.2020 15:38 ZP.272.52.2019 Obsługa prawna Powiatu Pruszkowskiego
20.01.2020 17:15 ZP.272.46.2019 Zakup tabletów wraz z osprzętem dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
15.01.2020 14:49 ZP.272.40.2019 Dostawa monitorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
14.01.2020 15:51 ZP.272.35.2019 Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
14.01.2020 13:59 ZP.272.38.2019 Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki
14.01.2020 13:30 ZP.272.50.2019 Zakup zestawów komputerowych skonfigurowanych do pracy w systemie Pojazd i Kierowca
30.12.2019 10:28 ZP.272.51.2019 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych - nakładki - konserwacja nawierzchni jezdni drogi nr 3119W ul. Falencka w Falentach Nowych na odcinku od ul. Opackiego do ul. Willowej
23.12.2019 17:17 ZP.272.37.2019 Dostawa energii elektrycznej w 2020 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego
23.12.2019 14:35 ZP.272.49.2019 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych - nakładki - konserwacja nawierzchni jezdni drogi nr 3126W ul. Wilsona w Brwinowie na odcinku od drogi nr 719 do ul. Lilpopa
20.12.2019 10:39 ZP.272.39.2019 Wykonanie remontu poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego poprzez ścinanie i uzupełnianie
18.12.2019 10:56 ZP.272.34.2019 Wykonanie konserwacji i czyszczenia kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego
16.12.2019 13:43 ZP.272.43.2019 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki
11.12.2019 17:18 ZP.272.48.2019 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych - nakładki - konserwacja nawierzchni jezdni drogi nr 3101W ul. Młochowska w Rozalinie, gm. Nadarzyn, na odcinku od ul. Przemysłowej do granicy powiatu
09.12.2019 12:52 ZP.272.26.2019 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w sezonie 2019/2020
06.12.2019 11:00 ZP.272.44.2019 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki
06.12.2019 09:48 ZP.272.32.2019 Konserwacja wraz z usuwaniem zaistniałych awarii sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego w 2020 r.
03.12.2019 14:16 ZP.272.42.2019 Zimowe utrzymanie chodników na terenie Miasta Pruszkowa i Gminy Michałowice w sezonie 2019/2020
25.11.2019 11:24 ZP.272.36.2019 Wykonanie konserwacji rowów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.
19.11.2019 14:25 ZP.272.31.2019 Wykonanie napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego

poprzednia 1 2 3 następna