Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2019 14:21 ZP.272.33.2019 Budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców w 4 lokalizacjach na terenie Powiatu Pruszkowskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”
23.10.2019 11:45 Zp.272.27.2019 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W - ul. Gomulińskiego w Pruszkowie
22.10.2019 12:57 ZP.272.29.2019 Wykonanie wycinki, nasadzeń, pielęgnacji oraz karczowania drzew i krzewów na terenie Powiatu Pruszkowskiego
03.10.2019 10:40 ZP.272.28.2019 „Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych - nakładki - wykonanie robót dodatkowych na drodze nr 3109W ul. Nadarzyńska w Żółwinie”
03.10.2019 09:47 ZP.272.25.2019 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych - nakładki - wykonanie robót dodatkowych na drodze nr 3125W ul. Sękocińska w Wolicy i na placu przed kościołem na ul. 3 Maja w Pruszkowie
02.10.2019 11:02 ZP.272.30.2019 Wykonanie konserwacji rowów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.
20.09.2019 08:10 ZP.272.20.2019 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa
16.09.2019 11:34 ZP.272.21.2019 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
10.09.2019 11:21 ZP.272.19.2019 Budowa pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka z drogą powiatową nr 3139W ul. Robotniczą oraz zmiana lokalizacji istniejącego Sytemu Dyscyplinowania Kierowców z przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3112W ul. Promyka przy skrzyżowaniu z ul. Edmunda Krzywdy Rzewuskiego na przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Bagnistą, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”.
28.08.2019 11:59 ZP.272.17.2019 Projektowanie dróg powiatowych (4 części)
27.08.2019 11:35 ZP.272.23.2019 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych - nakładki - konserwacja nawierzchni jezdni drogi nr 3101W ul. Mazowiecka w Młochowie
26.08.2019 17:41 ZP.272.24.2019 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych - nakładki - konserwacja nawierzchni jezdni drogi nr 3128W ul. Grodziska w Brwinowie
26.08.2019 10:59 ZP.272.18.2019 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie skrzyżowania z ul. Lawendową w Granicy oraz remont drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej od ul. Brzozowej (bez skrzyżowania) do ul. Warszawskiej w Komorowie, Nowej Wsi i Granicy .
29.07.2019 14:00 ZP.272.15.2019 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki
15.07.2019 17:48 ZP.272.13.2019 Wykonanie koszenia traw i chwastów w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego – bieżące utrzymanie
01.07.2019 16:05 ZP.272.11.2019 Budowa sygnalizacji świetlnej oraz doświetlenie skrzyżowania ul. Grodziskiej i ul. Sportowej w Brwinowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”.
26.06.2019 13:43 ZP.272.12.2019 Wykonanie i konserwacja oznakowania pionowego na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.
14.06.2019 12:39 ZP.272.10.2019 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3102W Al. Kasztanowej i dróg gminnych ul. Osiedlowej i ul. Młodości w miejscowości Rusiec gm. Nadarzyn.
04.06.2019 13:52 ZP.272.14.2019 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3107W – ul. Pruszkowskiej w zakresie skrzyżowania z ul. Lawendową w Granicy.
30.05.2019 15:54 ZP.272.2.2019 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu TIK i wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych do szkół na zajęcia prowadzone w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie)”.
24.04.2019 10:26 ZP.272.5.2019 Przebudowa skrzyżowania drogi nr 3116W Al. Armii Krajowej i dróg gminnych ul. Ks. Józefa i ul. Andrzeja w Pruszkowie.
23.04.2019 14:47 ZP.272.7.2019 Przebudowa nawierzchni chodników i zjazdów w pasie drogowym ul. 3 Maja DP3138W na odc. od DW718 do ul. Ciechanowskiej w Pruszkowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”.
23.04.2019 12:05 ZP.272.8.2019 Kompleksowe, stałe utrzymanie porządku i czystości w budynku zlokalizowanym przy ulicy Drzymały 30 w Pruszkowie, zajmowanym przez komórki organizacyjne Starostwa oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
23.04.2019 12:04 ZP.272.3.2019 Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi nr 3124W ul. Powstańców i drogi nr 3127W ul. Plantowej oraz drogi gminnej ul. Stalowej w Pruszkowie.
18.04.2019 15:24 ZP.272.4.2019 Ogłoszenie o udzieleniu ZP : Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3142W ul. Bolesława Prusa i ul. Pogodnej w Pruszkowie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sygnalizacji świetlnych"
28.01.2019 12:04 ZP.272.1.2019 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Przebudowa skrzyżowania drogi nr 3116W Al. Armii Krajowej i dróg gminnych ul. Ks. Józefa i ul. Andrzeja w Pruszkowie.

poprzednia 1 2 3