Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2021 08:39 Zarządzenie nr 54/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie,
21.12.2020 13:33 Zarządzenie nr 53/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla jednostek systemu oświaty powiatu pruszkowskiego
21.12.2020 13:31 Zarządzenie nr 52/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
14.12.2020 17:41 Zarządzenie nr 51/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Ochrony Zdrowia
07.12.2020 14:04 Zarządzenie nr 50/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
07.12.2020 14:02 Zarządzenie nr 49/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
07.12.2020 13:14 Zarządzenie nr 48/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
30.11.2020 09:21 Zarządzenie nr 47/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkowników wieczystych
09.11.2020 14:37 Zarządzenie nr 46/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie i w jednostkach organizacyjnych powiatu pruszkowskiego
06.11.2020 09:52 Zarządzenie nr 45/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
06.11.2020 09:50 Zarządzenie nr 44/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
06.11.2020 09:48 Zarządzenie nr 43/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Procedury obiegu dokumentów podatkowych w Powiecie Pruszkowskim i jego jednostkach budżetowych w celu przygotowania i złożenia scentralizowanej deklaracji VAT"
21.09.2020 15:15 Zarządzenie nr 42/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powiatowego ćwiczenia obronnego
21.09.2020 09:57 Zarządzenie nr 41/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
18.09.2020 11:23 Zarządzenie nr 40/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 18 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji sprzedaży zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz powołania komisji przetargowej
14.09.2020 17:33 Zarządzenie nr 39/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 14 września 2020 r. sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
26.08.2020 14:21 Zarządzenie nr 38/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad obejmowania przedsięwzięć i uroczystości honorowym patronatem Starosty Pruszkowskiego
25.08.2020 09:14 Zarządzenie nr 37/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
10.08.2020 14:44 Zarządzenie nr 36/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym
30.07.2020 13:54 Zarządzenie nr 35/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska pracy Inspektora Ochrony Danych
17.07.2020 13:58 Zarządzenie nr 34/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
13.07.2020 15:34 Zarządzenie nr 33/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska pracy Geologa Powiatowego
13.07.2020 15:20 Zarządzenie nr 32/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie polityki ochrony danych osobowych
13.07.2020 15:18 Zarządzenie nr 31/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska pracy Geodety Powiatowego
03.07.2020 10:06 Zarządzenie nr 30/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw realizacji budowy siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej
02.07.2020 15:58 Zarządzenie nr 29/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
26.06.2020 08:59 Zarządzenie nr 28/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników na wole stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
19.06.2020 13:38 Zarządzenie nr 27/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
16.06.2020 16:00 Zarządzenie nr 26/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
08.06.2020 16:40 Zarządzenie nr 25/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, pracujących na sali obsługi interesantów w budynku głównym Starostwa oraz w filiach

1 2 następna