Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2019 11:25 ZP.272.46.2019 Zakup tabletów wraz z osprzętem dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
10.12.2019 15:55 ZP.272.41.2019 Dzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych.
04.12.2019 16:22 ZP.272.40.2019 Dostawa monitorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
28.11.2019 15:40 ZP.272.38.2019 Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.
15.11.2019 14:04 ZP.272.44.2019 konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki.
13.11.2019 16:26 ZP.272.37.2019 Dostawa energii elektrycznej w 2020 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego
12.11.2019 14:23 ZP.272.39.2019 Wykonanie remontu poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego poprzez ścinanie i uzupełnianie.
08.11.2019 11:10 ZP.272.42.2019 Zimowe utrzymanie chodników na terenie Miasta Pruszkowa i Gminy Michałowice w sezonie 2019/2020
07.11.2019 10:16 ZP.272.43.2019 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki
05.11.2019 14:27 ZP.272.35.2019 Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
24.10.2019 12:05 ZP.272.34.2019 Wykonanie konserwacji i czyszczenia kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego
17.10.2019 11:02 ZP.272.36.2019 Wykonanie konserwacji rowów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.
15.10.2019 10:38 ZP.272.33.2019 Budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców w 4 lokalizacjach na terenie Powiatu Pruszkowskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”.
04.10.2019 14:15 ZP.272.22.2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Pruszków ul. Wapienna”
03.10.2019 10:12 ZP.272.31.2019 Wykonanie napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
02.10.2019 15:42 ZP.272.26.2019 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w sezonie 2019/2020
01.10.2019 11:45 ZP.272.32.2019 Konserwacja wraz z usuwaniem zaistniałych awarii sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego w 2020 r.
30.09.2019 13:37 ZP.272.30.2019 Wykonanie konserwacji rowów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.
26.09.2019 11:31 ZP.272.29.2019 Wykonanie wycinki, nasadzeń, pielęgnacji oraz karczowania drzew i krzewów na terenie Powiatu Pruszkowskiego
24.09.2019 13:15 ZP.272.27.2019 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W - ul. Gomulińskiego w Pruszkowie.
22.08.2019 14:54 ZP.272.16.2019 Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna.
21.08.2019 11:55 ZP.272.20.2019 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa
20.08.2019 13:19 Zp.272.21.2019 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
25.07.2019 11:04 ZP.272.18.2019 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie skrzyżowania z ul. Lawendową w Granicy oraz remont drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej od ul. Brzozowej (bez skrzyżowania) do ul. Warszawskiej w Komorowie, Nowej Wsi i Granicy .
23.07.2019 11:06 ZP.272.19.2019 Budowa pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka z drogą powiatową nr 3139W ul. Robotniczą oraz zmiana lokalizacji istniejącego Sytemu Dyscyplinowania Kierowców z przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3112W ul. Promyka przy skrzyżowaniu z ul. Edmunda Krzywdy Rzewuskiego na przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Bagnistą, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”.
11.07.2019 11:19 ZP.272.17.2019 Projektowanie dróg powiatowych (4 części)
24.06.2019 11:31 ZP.272.15.2019 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki.
29.05.2019 11:49 ZP.272.12.2019 Wykonanie i konserwację oznakowania pionowego na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.
28.05.2019 11:12 ZP.272.13.2019 Wykonanie koszenia traw i chwastów w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego – bieżące utrzymanie
27.05.2019 12:49 ZP.272.11.2019 Budowa sygnalizacji świetlnej oraz doświetlenie skrzyżowania ul. Grodziskiej i ul. Sportowej w Brwinowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”

1 2 następna