Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2019 10:32 ZP.272.10.2019 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3102W Al. Kasztanowej i dróg gminnych ul. Osiedlowej i ul. Młodości w miejscowości Rusiec gm. Nadarzyn.
05.04.2019 13:26 ZP.272.9.2019 Sprzątanie nawierzchni dróg wraz z usuwaniem odpadów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
28.03.2019 09:47 ZP.272.8.2019 Kompleksowe, stałe utrzymanie porządku i czystości w budynku zlokalizowanym przy ulicy Drzymały 30 w Pruszkowie, zajmowanym przez komórki organizacyjne Starostwa oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
28.03.2019 09:45 ZP.272.5.2019 Przebudowa skrzyżowania drogi nr 3116W Al. Armii Krajowej i dróg gminnych ul. Ks. Józefa i ul. Andrzeja w Pruszkowie.
28.03.2019 09:03 ZP.272.7.2019 Przebudowa nawierzchni chodników i zjazdów w pasie drogowym ul. 3 Maja DP3138W na odc. od DW718 do ul. Ciechanowskiej w Pruszkowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”.
15.02.2019 14:48 ZP.272.4.2019 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3142W ul. Bolesława Prusa i ul. Pogodnej w Pruszkowie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sygnalizacji świetlnych”.
15.02.2019 14:47 ZP.272.3.2019 Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi nr 3124W ul. Powstańców i drogi nr 3127W ul. Plantowej oraz drogi gminnej ul. Stalowej w Pruszkowie.
15.02.2019 14:23 ZP.272.2.2019 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu TIK i wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych do szkół na zajęcia prowadzone w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie)”

poprzednia 1 2