Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2020 08:57 PINB.PR.7740.16.2020.AĆ Odpowiedź Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie z dnia 15.12.2020r.
16.12.2020 08:56 Protokół kontroli budowy z dnia 25.11.2020r.
16.12.2020 08:54 Odpowiedź FIB - J. Murawski Sp. J. z dnia 23.11.2020r. na wezwanie PINB Pruszków z dn.02.11.2020r. i 10.11.2020r.
03.12.2020 10:32 Odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dn. 26.11.2020 na wezwanie PINB w Pruszkowie z dn. 29.10.2020r.
23.11.2020 14:30 Odpowiedź Starosty Pruszkowskiego z dnia 13.11.2020r. na wezwanie PINB Pruszków z dn. 02.11.2020r.
23.11.2020 14:00 Odpowiedź FIB - J. Murawski Sp. J. z dnia 20.11.2020r. na wezwanie PINB Pruszków z dn.02.11.2020r. i 10.11.2020r.
23.11.2020 11:58 Odpowiedź Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 19.11.2020r. na wezwanie PINB Pruszków z 10.11.2020r.
12.11.2020 09:53 PINB.PR.7740.16.2020.AĆ Pismo PINB w Pruszkowie z dnia 10.11.2020r. dotyczące wydłużenia terminu do złożenia wyjaśnień zawartych w wezwaniu PINB z dnia 02.11.2020r.
12.11.2020 09:52 PINB.PR.7740.16.2020.AĆ Wezwanie PINB w Pruszkowie z dnia 10.11.2020r. - Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
12.11.2020 09:51 PINB.PR.7740.16.2020.AĆ Zawiadomienie PINB w Pruszkowie z dnia 10.11.2020 r. dot. przekazania sprawy zgodnie z właściwością do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
12.11.2020 09:47 PINB.PR.7740.16.2020.AĆ Wezwanie powtórne PINB w Pruszkowie z dnia 10.11.2020 r. - P. Arkadiusz Gębicz Prezes Stowarzyszenia "Za Pruszków"
12.11.2020 09:46 PINB.PR.7740.16.2020.AĆ Wezwanie PINB w Pruszkowie z dnia 26.10.2020 r. - P. Arkadiusz Gębicz Prezes Stowarzyszenia "Za Pruszków"
02.11.2020 17:55 PINB.PR.7740.16.2020.AĆ Zawiadomienie PINB w Pruszkowie z dnia 02.11.2020 r. dot. przekazania sprawy w części, zgodnie z właściwością do Prezydenta Miasta Pruszkowa
02.11.2020 17:49 PINB.PR.7740.16.2020.AĆ Wezwanie PINB w Pruszkowie z dnia 02.11.2020r. - FIB J. Murawski Sp. J.
02.11.2020 17:26 PINB.PR.7740.16.2020.AĆ Zawiadomienie PINB w Pruszkowie z dnia 02.11.2020r. dot. zmiany sposobu zawiadamiania stron o czynnościach tut. organu poprzez BIP
02.11.2020 16:55 PINB.PR.7740.16.2020.AĆ Pismo PINB w Pruszkowie z dnia 02.11.2020r. - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
30.10.2020 09:44 PINB.PR.7740.16.2020.AĆ Wezwanie PINB w Pruszkowie z dnia 29.10.2020r. - Zarząd Zlewni w Łowiczu
29.10.2020 14:22 PINB.PR.7740.16.2020.AĆ Postanowienie PINB w Pruszkowie Nr 355/2020 z dnia 30.09.2020r. odmawiające Stowarzyszeniu "Za Pruszków!" wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie natychmiastowej interwencji i wstrzymania prac budowlanych przy ul. Pawiej w Pruszkowie, pozwolenie na budowę nr 478/2020 z dn. 25.03.2020r.