Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2020 13:36 Zarządzenie nr 72/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie pracujących na sali obsługi interesantów w budynku głównym Starostwa oraz w filiach
03.01.2020 13:32 Zarządzenie nr 71/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
06.12.2019 11:14 Zarządzenie nr 70/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ,,Polityki realizacji praw podmiotów danych (osób, których dane dotyczą)"
06.12.2019 11:13 Zarządzenie nr 69/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ,,Polityki korzystania z usług podmiotów przetwarzających''
06.12.2019 11:12 Zarządzenie nr 68/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wdrożenia Procedury zarządzania ochroną danych osobowych, w tym ryzykami
02.12.2019 17:40 Zarządzenie nr 67/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
25.11.2019 15:51 Zarządzenie nr 66/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
25.11.2019 15:49 Zarządzenie nr 65/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury windykacji należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych Powiatu Pruszkowskiego
25.11.2019 09:09 Zarządzenie nr 64/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zespołu ds. realizacji projektu pn. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego
21.11.2019 10:09 Zarządzenie nr 63/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
05.11.2019 12:15 Zarządzenie nr 61/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia ,,Zasad dokonywania płatności w formie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) podatku od towarów i usług w Powiecie Pruszkowskim i jego jednostkach budżetowych"
05.11.2019 12:06 Zarządzenie nr 60/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi w Powiecie Pruszkowskim i jego jednostkach budżetowych - biała lista podatników
08.10.2019 15:22 Zarządzenie nr 59/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zasad opracowywania i przekazywania pod obrady Zarządu Powiatu Pruszkowskiego projektów uchwał, materiałów i innych dokumentów
02.10.2019 09:09 Zarządzenie nr 58/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
02.10.2019 09:08 Zarządzenie nr 57/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
30.09.2019 08:24 Zarządzenie nr 56/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 28 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
25.09.2019 14:35 Zarządzenie nr 55/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
12.09.2019 11:59 Zarządzenie nr 54/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pruszkowie
28.08.2019 15:53 Zarządzenie nr 53/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia e-usług świadczonych przez portal e-Urząd oraz zatwierdzenia regulaminu świadczenia i korzystania z usług portalu e-Urząd
28.08.2019 15:51 Zarządzenie nr 52/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
20.08.2019 10:12 Zarządzenie nr 51/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie instrukcji określającej zabezpieczenie pomieszczeń i budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz zasady dysponowania kluczami
12.08.2019 11:30 Zarządzenie nr 50/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego
30.07.2019 13:32 Zarządzenie nr 49/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF)
30.07.2019 13:30 Zarządzenie nr 48/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Komunikacji Zewnętrznej
30.07.2019 13:28 Zarządzenie nr 47/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
16.07.2019 12:38 Zarządzenie nr 45/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia procedury windykacji należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych Powiatu Pruszkowskiego
16.07.2019 12:37 Zarządzenie nr 44/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu
16.07.2019 12:35 Zarządzenie nr 43/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Obsługi Mieszkańców
11.07.2019 14:17 Zarządzenie nr 42/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego
11.07.2019 14:03 Zarządzenie nr 41/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

1 2 3 następna