Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2019 17:40 Zarządzenie nr 40/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie podziału czynności nadzoru między członków zarządu powiatu pruszkowskiego oraz sekretarza i skarbnika powiatu
01.07.2019 14:13 Zarządzenie nr 39/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Ochrony Środowiska
17.06.2019 17:53 Zarządzenie nr 38/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
13.06.2019 15:40 Zarządzenie nr 37/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie obejmującego III kwartał 2019 r.
13.06.2019 15:39 Zarządzenie nr 36/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia 2019 r. dniem wolnym od pracy za ekwiwalentnym odpracowaniem w innym terminie
13.06.2019 15:13 Zarządzenie nr 35/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
13.06.2019 15:09 Zarządzenie nr 34/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego
10.06.2019 13:03 Zarządzenie nr 33/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany wprowadzenia procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym
03.06.2019 17:06 Zarządzenie nr 32/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacji ludzi z budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
03.06.2019 17:03 Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
21.05.2019 15:50 Zarządzenie nr 30/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art.138g ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
21.05.2019 15:46 Zarządzenie nr 29/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro.
21.05.2019 15:43 Zarządzenie nr 28/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej
20.05.2019 17:03 Zarządzenie nr 27/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zasad publikacji i aktualizacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pruszkowskiego
30.04.2019 11:29 Zarządzenie nr 26/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie logowania się pracowników w systemie informatycznym Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
26.04.2019 14:21 Zarządzenie nr 25/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury antymobbingowej i przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
23.04.2019 15:29 Zarządzenie nr 24/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
09.04.2019 10:09 Zarządzenie nr 23/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie pracujących na Sali Obsługi Interesantów w budynku głównym starostwa oraz w filiach
09.04.2019 10:06 Zarządzenie nr 22/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
26.03.2019 14:43 Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu
26.03.2019 14:41 Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pruszkowskiego
26.03.2019 14:40 Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Informatyki
26.03.2019 14:38 Zarządzenie nr 18/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
26.03.2019 14:35 Zarządzenie nr 17/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
26.03.2019 14:31 Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
26.03.2019 14:28 Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych
26.03.2019 14:25 Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
26.03.2019 14:22 Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska
26.03.2019 14:20 Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
26.03.2019 14:18 Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów dotyczących społecznego opiekuna zabytków

poprzednia 1 2 3 następna