Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2019 14:16 Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków
26.03.2019 14:13 Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji budowy siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie
26.03.2019 14:09 Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego w 2019 roku
26.03.2019 14:01 Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie pruszkowskim
26.03.2019 13:58 Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zminany Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
26.03.2019 13:51 Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy za ekwiwalentnym odpracowaniem w innym terminie
26.03.2019 13:48 Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zasobów informatycznych
26.03.2019 13:45 Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska
26.03.2019 13:08 Zarządzenie nr 1/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu

poprzednia 1 2 3