Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2021 17:28 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr ew. 398 w obrębie Żółwin
06.10.2021 08:39 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych 54, 479/1, 479/2-Pruszków obr 19 -praca geodezyjna WGN.6640.4590.2021
03.09.2021 12:18 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia_ustalenia przebiegu granic działki ew. nr 112 z działkami nr 99, 113 w obrębie 23 w Pruszkowie-praca geod. WGN.6640.4406.2021
03.09.2021 12:15 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia_ustalenia przebiegu granic działki ew. nr 98 z działkami ew. nr 99, 113 w obrębie 23 w Pruszkowie-praca geod. WGN.6640.4406.2021
17.08.2021 09:56 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 89 w obrębie Michałowice Wieś w gminie Michałowice - WGN.6640.4244.2021
16.07.2021 10:51 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w gm. Raszyn, obr. Sękocin Nowy, dz. 103
01.06.2021 15:18 Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, obręb 05 Piastów - WGN.6640.3373.2021
12.05.2021 14:21 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. ew. 182, 183, 184 z obrębu Słomin w gm. Raszyn - WGN.6640.2558.2021
07.05.2021 11:45 Zawiadomnie o czynnościach ustalenia granic pasa zajętości pod drogę publiczną - WGN.6640.1861.2001
06.05.2021 13:06 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. ew. 420,421,426 obręb 3 w Piastowie - WGN.6640.627.2021
26.03.2021 09:31 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic dz. 440 obr. Granica gm.Michałowice
08.06.2020 15:12 Zawiadominie o czynnościach ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych w obrębie 0005 w m. Piastów
08.06.2020 09:41 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyzaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie 10 m. Pruszkowie