Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.09.2021 10:52 WA.6740.4.22.2021.I.AB
30.08.2021 14:46 WA.6740.1.174.2021.BK.AD Decyzja 1835/2021 z 30.08.2021 - odmowa udzielenia pozwolenia na budowę na dz. 782 obr. Raszyn 01
11.08.2021 09:57 WA.670.7.796.2021.SP.DO
18.01.2021 16:44 WA.6740.4.59.2020.I.AS zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy masztu antenowego, Komorów Wieś
29.10.2020 10:57 WA.6740.1.782.2019.BK.MK Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 29 października 2020 roku decyzją Nr 1898/2020 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na nadbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 1327/2 obr. Rybie, gmina Raszyn.
20.10.2020 14:35 WA.6740.1.782.2020.BK.MK Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się pismem z dnia 20.10.2020 r. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu dot. nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1327/2 obr. Rybie, gmina Raszyn.
19.10.2020 15:36 WA.6740.1.782.2019.BK.MK Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 19 października 2020 roku postanowieniem Nr 2082/2020 podjęto z urzędu postępowanie administracyjne po ustaleniu stron w postępowaniu dot. nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1327/2 obr. Rybie, gmina Raszyn.
10.01.2020 11:51 WA.6740.4.47.2019.I.AB.AD Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 10 stycznia 2020 roku przesłano do Wojewody Mazowieckiego zwrotne potwierdznie odbioru przez strony decyzji Starosty Pruszkowskiego Nr 2201/2019 z dnia 14.11.2019 r., którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 15492 "WWA_NADARZYN_STRZENIÓWKA" na dz. nr ew. 116 w miejscowości Strzeniówka, gmina Nadarzyn
16.12.2019 17:21 WA.6740.4.47.2019.I.AB.AD Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 16 grudnia 2019 roku przesłano do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od decyzji Starosty Pruszkowskiego Nr 2201/2019 z dnia 14.11.2019 r., którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 15492 "WWA_NADARZYN_STRZENIÓWKA" na dz. nr ew. 116 w miejscowości Strzeniówka, gmina Nadarzyn
25.11.2019 11:54 WA.6740.4.47.2019.I.AB.AD Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 25 listopada 2019 roku przesłano do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od decyzji Starosty Pruszkowskiego Nr 2201/2019 z dnia 14.11.2019 r., którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 15492 "WWA_NADARZYN_STRZENIÓWKA" na dz. nr ew. 116 w miejscowości Strzeniówka, gmina Nadarzyn
31.10.2019 09:47 WA.6740.1.782.2019.BK.MK Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 31 października 2019 roku postanowieniem Nr 2129/2019 zwieszono z urzędu postępowanie administracyjne do czasu ustalenia stron w postępowaniu dot. nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1327/2 obr. Rybie, gmina Raszyn.
02.09.2019 12:42 WA.6740.4.23.2019.I.AG Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 30 sierpnia 2019 roku,przekazno Wojewodzie Mazowieckiemu odwołanie T-Mobile Polska S.A. z dnia 23.08.2019 r. od decyzji nr 1474/2019 z dnia 01.08.2019 r., którą odmówiono zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 16881/26292 WWA_Nadarzyn_Rozalin177, składającego się z wieży telekomunikacyjnej typu CP.40-U wraz instalacją radiokomunikacyjną, instalacją zasilającą ramę do posadowienia urządzeń technologicznych na dz. nr ew. 102/2 obr. Rozalin, gm. Nadarzyn.
01.08.2019 10:42 WA.6740.4.23.2019.I Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 1 sierpnia 2019 roku, decyzją nr 1474/2019 odmówiono zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 16881/26292 WWA_Nadarzyn_Rozalin177, składającego się z wieży telekomunikacyjnej typu CP.40-U wraz instalacją radiokomunikacyjną, instalacją zasilającą ramę do posadowienia urządzeń technologicznych na dz. nr ew. 102/2 obr. Rozalin, gm. Nadarzyn
10.05.2019 11:19 WA.6740.4.58.2018.I Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 10 maja 2019 roku, decyzją nr 854/2019 zatwierdzono projekt budowlany i udzieleno pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą numer WAR1200D na dz. nr ew. 74/9 w miejscowości Opacz Kolonia, gmina Michałowice
03.04.2019 11:54 WA.6740.4.49.2018.I Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 3 kwietnia 2019 roku, decyzją nr 599/2019 odmówiono zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej sieci Orange "WWA_NADARZYN_STRZENIÓWKA/15492" na dz. nr ew. 116 w miejscowości Strzeniówka, gmina Nadarzyn