Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2021 09:05 SPN-P.7533.227.2019.PW Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
24.09.2021 09:00 SPN-P.7533.265.2019.PW Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
20.09.2021 14:37 SPN-P.7533.213.2020.PW Zawiadomienie oraz Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
20.09.2021 14:25 SPN-P.7533.171.2020.PW Zawiadomienie oraz Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
14.09.2021 09:59 SPN-P.7533.392.2019.JS Decyzja oraz Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
13.09.2021 15:05 SPN-P.7533.252.2020.MS Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
13.09.2021 09:52 SPN-P.7533.240.2021.PW Ogłoszenie oraz Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
01.09.2021 12:24 SPN-P.7533.259.2019.PW Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 294/P/2021
23.03.2021 12:55 SPN-P.7533.269.200.EF Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 93/P/2021
10.02.2021 11:52 SPN-P.7533.263.2019.PW Zawiadomienie oraz Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
09.02.2021 09:41 SPN-P.7533.199.2020.PW Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
09.02.2021 09:31 SPN-P.7533.227.2020.PW Zawiadomienie oraz Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
09.02.2021 09:16 SPN-P.7533.233.2019.PW Decyzja Wojewody Mazowieckiego numer 27/P/2021
09.02.2021 08:51 SPN-P.7533.167.2020.PW Decyzja Wojewody Mazowieckiego numer 25/P/2021
27.01.2021 16:01 SPN-P.7533.169.2020.PW Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Miasto Pruszków prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną - ul. Wiśniową w Pruszkowie
26.01.2021 14:17 SPN-II.7570.4.535.2016 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania - SPN-II.7570.4.535.2016 z dnia 21 stycznia 2021r.
26.01.2021 12:47 SPN-P.7533.222.2020.PW Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Miasto Pruszków prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną - część ul. Hortensji w Pruszkowie
26.01.2021 12:44 SPN-P.7533.222.2020.PW Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną - część ulicy Hortensji w Pruszkowie
26.01.2021 12:40 SPN-P.7533.201.2020.PW Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Miasto Pruszków prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną - część ul. Pańskiej w Pruszkowie
26.01.2021 12:37 SPN-P.7533.201.2020.PW Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną - część ulicy Pańskiej w Pruszkowie
21.01.2021 14:35 SPN-P.7533.269.2020.EF Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
21.01.2021 14:34 SPN-P.7533.268.2020.EF Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
02.12.2020 08:38 SPN-P.7533.168.2020 Decyzja Wojewody Mazowieckiego
02.12.2020 08:36 dot. Decyzji 545/P/2020 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (Decyzja 545/P/2020)
26.11.2020 16:07 SPN-P.7533.68.2020 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
26.11.2020 16:04 SPN-P.7533.56.2017, SPN-P.7533.59.2017, SPN-P.7533.75.2017, SPN-P.7533.121.2020, SPN-P.7533.68.2020 Decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr 540/P/2020, 541/P/2020, 542/P/2020, 543/P/2020, 544/P/2020
16.11.2020 15:01 SPN-P.7533.204.2020 Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2020r.
09.11.2020 09:24 SPN-P.7533.261-262.2019, SPN-P.7533.264.2019, SPN-P.7533.267.2019, SPN-P.7533.313.2019 Decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr. 512/P/2020, 513/P/2020, 514/P/2020, 515/P/2020, 516/P/2020 z dnia 30 października 2020 r.
08.10.2020 09:49 SPN-P.7533.165.2020 Decyzja nr 473/P/2020
02.10.2020 11:53 SPN-P.7533.168.2020 Zawiadomienie oraz Ogłoszenie dot. nabycia prawa gruntu pod drogę publ. w Pruszkowie, ul. Wiśniowa

1 2 następna