Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.08.2021 12:45 Obwieszczenie Nr 561 Państwowego Gospodarstwa Wodnego
11.08.2021 12:45 Obwieszczenie nr 560 Państwowego Gospodarstwa Wodnego
16.07.2021 08:41 Zawiadomienie WRD.5140.1.20.2021.DOM Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
29.01.2020 15:33 Decyzja nr 573/2019 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
29.01.2020 15:32 Zawiadomienie WRD.5130.1.33.2019 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
29.01.2020 15:27 Zawiadomienie WRD.5130.1.29.2019 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
29.01.2020 15:26 Decyzja 561/2019 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
29.01.2020 15:22 Decyzja 27/2019 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków