Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2021 11:12 ZP.272.42.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej naprawczej budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej 2 oraz wykonanie projektu zamiennego i pełnienie nadzoru autorskiego.
12.01.2021 12:44 ZP.272.20.2020 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego
31.12.2020 13:08 ZP.272.22.2020 Wykonanie wycinki, nasadzeń, pielęgnacji oraz karczowania drzew i krzewów oraz utrzymanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
29.12.2020 15:07 ZP.272.39.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej naprawczej budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej 2 oraz wykonanie projektu zamiennego i pełnienie nadzoru autorskiego
29.12.2020 12:38 ZP.272.40.2020 Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3101W i 3103W ul. Platanowej, gmina Nadarzyn.
22.12.2020 12:27 ZP.272.28.2020 Wykonanie konserwacji rowów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego
21.12.2020 12:33 ZP.272.29.2020 Wykonanie remontu poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego poprzez ścinanie i uzupełnianie
18.12.2020 13:00 ZP.272.27.2020 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
18.12.2020 10:10 ZP.272.30.2020 Wykonanie napraw nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego
16.12.2020 12:31 ZP.272.38.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Józefowskiej od wschodniej granicy działki nr 48 we wsi Krosna do posesji nr 15 we wsi Koszajec – etap II.
15.12.2020 15:13 ZP.272.36.2020 Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie – wykonanie dokumentacji.
15.12.2020 15:05 ZP.272.37.2020 Zakup i dostawa fabrycznie nowych laptopów
15.12.2020 14:24 ZP.272.33.2020 Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
11.12.2020 13:38 ZP.272.31.2020 Wykonanie konserwacji i czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz awaryjne usunięcie wody zalegającej w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.
08.12.2020 12:34 ZP.272.26.2020 Konserwacja wraz z usuwaniem zaistniałych awarii sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego w 2021 r.
24.11.2020 15:33 ZP.272.32.2020 Konserwacja narzwierzchni dróg powiatowych-nakładki
23.11.2020 16:45 ZP.272.35.2020 Zakup używanych laptopów klasy A
20.11.2020 13:28 ZP.272.21.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej naprawczej budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej 2 oraz wykonanie projektu zamiennego i pełnienie nadzoru autorskiego
10.11.2020 14:07 ZP.272.24.2020 Dostawa energii elektrycznej w 2021 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego.
04.11.2020 14:13 ZP.272.25.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Józefowskiej od wschodniej granicy działki nr 48 we wsi Krosna do posesji nr 15 we wsi Koszajec – etap I.
24.09.2020 14:50 ZP.272.15.2020 Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu pruszkowskiego na podstawie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz demontaż pojazdów, dla których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu.
23.09.2020 14:13 ZP.272.16.2020 Budowa hali praktyk szkolnych z zapleczem dydaktycznym i szatniowo – sanitarnym przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie.
22.09.2020 14:31 ZP.272.19.2020 Przebudowa obiektów inżynieryjnych - wzmocnienie konstrukcji mostu na kanale pomiędzy stawami w ciągu drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowska w Raszynie.
17.09.2020 15:58 ZP.272.14.2020 ZP.272.14.2020 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w sezonie 2020/2021
17.08.2020 16:17 ZP.272.17.2020 Wymiana kotła w kotłowni obsługującej budynki Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie.
17.07.2020 13:17 ZP.272.5.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3107W - ul. Komorowskiej z drogą gminną ul. Pogodną w Pruszkowie
10.07.2020 13:31 ZP.272.11.2020 przetarg Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.
01.07.2020 15:20 ZP.272.12.2020 przetarg Wykonanie i konserwacja oznakowania pionowego na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego
01.06.2020 14:42 ZP.272.10.2020 przetarg Projektowanie dróg powiatowych (2 części)
21.05.2020 14:53 ZP.272.9.2020 przetarg Wykonanie koszenia traw i chwastów w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego – bieżące utrzymanie

1 2 następna