Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2021 10:16 DECYZJA NR 74 / 2021
09.07.2021 13:42 Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wypłaty odszkodowania - WGN.683.3.22.2019
30.06.2021 15:33 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ew. 317/10 w obrębie Żółwin - WGN.6821.2.10.2021
23.06.2021 09:17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego przeznaczonych do wydzierżawienia
22.06.2021 14:28 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości poożonej w Falentach Dużych, gmina Raszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynów jako działka nr ew. 113 o powierzchni 0,25 ha
18.05.2021 14:43 Decyzja 45/2021 z dnia 18 maja 2021 r., o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr ew. 9/1 w obrębie 02-01 Konstancin - Jeziorna (WGN.6821.2.19.2020)
28.04.2021 16:56 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
24.02.2021 14:32 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr ew. 9/1 w obrębie 02-01 Konstancin – Jeziorna – WGN.6821.2.19.2020
30.12.2020 14:15 Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o uchyleniu decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 52/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r., znak: WGN.683.3.68.2019 - dot. odszkodowania za dz. nr ew. 154/15 z obrębu 10 Pruszków.
30.12.2020 12:37 Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o uchyleniu decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 75/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., znak: WGN.683.3.69.2019 - dot. odszkodowania za dz. nr ew. 154/13 z obrębu 10 Pruszków.
04.12.2020 08:13 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
01.12.2020 12:23 Decyzja 118/2020 z dnia 27.11.2020 r., o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr ew. 307/3 w obrębie Nadarzyn - WGN.6821.2.15.2020
18.09.2020 08:07 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego przeznaczonych do wynajęcia
09.06.2020 15:43 Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie odszkodowania, dz. nr ew. 154/15 w obrębie 10 Pruszków - WGN.683.3.68.2019
14.05.2020 08:35 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr ew. 246/3 w obrębie 09 Pruszków – WGN.6821.2.45.2019