Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2021 14:12 PB-7 zmiana pozwolenia na budowę od 01.07.2021
05.07.2021 12:05 PB-2a zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
02.07.2021 12:52 PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
02.07.2021 12:47 PB-1 wniosek o pozwolenie na budowę
10.03.2021 10:38 PB-14 wejście w teren
10.03.2021 10:37 PB-10 wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
10.03.2021 10:35 PB-3 wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
23.02.2021 14:31 PB-11 wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia od 20.02.2021
23.02.2021 14:30 PB-9 wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę od 20.02.2021
23.02.2021 14:12 PB-4 zgłoszenie rozbiórki od 19.02.2021
17.07.2019 13:52 podanie uzupełniające
31.05.2019 13:47 zgłoszenie budowy (rozbudowy, nadbudow, przebudowy) budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)
31.05.2019 13:44 PB-2 zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę od 18.02.2021
31.05.2019 13:42 druk uzupełniający B-4
31.05.2019 13:41 PB-18 zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu od 17.02.2021
31.05.2019 13:40 wniosek samodzielność lokali - notarialne
31.05.2019 13:40 wniosek samodzielność lokali - bankowe
31.05.2019 13:39 wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
30.05.2019 15:48 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)
18.05.2019 15:16 wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (budowa nowego obiektu budowlanego, rozbudowa i nadbudowa istniejącego obiektu budowlanego, odbudowa istniejącego obiektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej) (B-1)