Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.06.2021 10:10 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Lato 2021..."
23.06.2021 10:09 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Odkrywcy tajemnic"
30.03.2021 11:03 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych
04.02.2021 09:28 Uchwała wraz z głoszeniem w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
15.12.2020 09:37 Uchwała nr 145.688.2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
14.12.2020 16:33 Uchwałę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2021-2025
14.12.2020 16:32 Uchwałę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typu B) w latach budżetowych 2021-2025
07.12.2020 12:47 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - ZIMA 2021
13.11.2020 12:11 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
06.11.2020 10:37 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2021-2025
06.11.2020 10:28 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typu B) w latach budżetowych 2021-2025
02.09.2020 15:20 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
29.07.2020 13:04 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
28.05.2020 10:55 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi
30.04.2020 11:39 Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych
28.04.2020 10:07 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wsparcie interwencyjne dla osób..."
26.02.2020 14:26 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
06.02.2020 11:59 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie realizacji zadania "Zima 2020"
15.01.2020 14:15 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Zima 2020"
28.10.2019 08:14 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
28.10.2019 08:13 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie dwóch niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia” w latach budżetowych 2020 – 2022
07.10.2019 17:12 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ("Serce Pruszkowa")
15.07.2019 12:18 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych
14.06.2019 09:49 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
30.05.2019 11:05 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z pominięciem otwartego konkursu ofert
24.05.2019 13:39 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
23.05.2019 14:28 Uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
22.05.2019 09:32 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
21.05.2019 16:09 Informacje
21.05.2019 15:34 Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019