Roman Wodzyński

Stanowisko
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie