Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej

Michał Landowski
Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego
tel.: 22 738-15-55,  fax: 22 728-92-47,  
e-mail: sekretarz@powiat.pruszkow.pl
adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

Administrator Biuletynu Informacji Publicznej

Maciej Przygoda
tel.: 22 738-14-44,  
e-mail: informatyka@powiat.pruszkow.pl